colloidaal goud en zilver nader belicht

 

 

Resistentie bacteriën tegen antibiotica...

 

 

Antibiotica zijn een belangrijke hoeksteen van de gezondheidszorg. Maar door het frequent voorschrijven van antibiotica aan patiënten en ook door het veelvuldig gebruik ervan in de veeteelt en landbouw, is de werkzaamheid ervan echter minder en minder geworden.

 

De media laat regelmatig indringende beelden zien over de mogelijk ernstige gevolgen voor de mensheid inzake de toennemende resistentie van schadelijke bacteriën tegen antibiotica.

 

(Zie ook RIVM website: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Antibioticaresistentie )

 

 

 

 

Zijn er wellicht andere mogelijkheden? 

  

 

Door de kunstmest en moderne teelt van gewassen krijgen we onvoldoende sporen elementen in ons lichaam. Colloidaal goud en zilver zijn natuurlijke elixers zonder akelige bijwerkingen en hebben geen vervuilend (lees schadelijk) effect op het milleu.

 

Hoe word Colloïdaal zilver en goud gemaakt? De bereiding van ware kwaliteit en dus écht colloidaal zilver/goud geschiedt door een hoog voltage procedé. Hierbij is een hoog voltage generator noodzakelijk die in staat is om duizenden volts op te wekken bij een hoog amperage. Zo ontstaat "colloïdaal" zilver/goud in een vloeibare suspensie (gedestilleerd water) bestaande uit microscopisch elektro- magnetisch gelijk geladen deeltjes.

 

Bij Colloïdaal zilver en goud gaat het om de grootte van de deeltjes ofwel de deeltjes oppervlakte wat een colloïdaal topproduct maakt. Met andere woorden; hoe kleiner de deeltjes, hoe hoger de kwaliteit.

 

De hoog frequent generator genereert door de duizenden volts hoge spanning een vlamboog of anders gezegd; een plasmavlam tussen twee dikke staafjes zuiver goud of zilver. Door de hoge temperatuur van de plasmavlam verdampt het goud/zilver in het gedestilleerde water tot colloidale (atomaire) deeltjes en blijven de deeltjes door hun gelijke lading zweven in het water.

 

Internationaal bestaat er grote zorg over de toename van resistentie tegen antibiotica. Dit zijn zeer verontrustende gegevens. Want antibiotica is een belangrijke hoeksteen van onze gezondheidszorg. De toename van bacterie resistentie tegen antibiotica (zoals MRSA) is echter een grote bedreiging voor ziekenhuizen en de wereldwijde gezondheid van mensen...

 

Nu we steeds meer met deze situatie worden geconfronteerd, wordt het toch echt tijd terughoudend te zijn met het gebruik van antibiotica, ook bij de bio-industrie van dieren, waar boeren op grote schaal antibiotica toepassen. Tegenwoordig is door Europese Wet en Regelgeving het gebruik van antibiotica gelukkig meer aan banden gelegd. 

 

Nu bacteriën steeds meer resistentie tegen antibiotica ontwikkelen, lijkt Colloidaal zilver belangrijker te gaan worden... Temeer daar een groot aantal bacteriën, zo blijkt uit de praktijk, géén resistentie tegen colloïdaal zilver ontwikkelen.

 

Het zou toch schitterend zijn indien er meer diepgaand wetenschappelijk onderzoek en bewijs zou komen naar de opvallende effecten van colloïdaal goud en zilver op de gezondheid van mensen, dieren en planten.

 

Wetenschappers zijn volop bezig om resistentiegenen te identificeren en doen hun best om tot een oplossing te komen. Zou het niet beter zijn om tegelijkertijd verschillende oplossingen te bedenken en deze simultaan in te zetten? Minder antibiotica, restrictief voorschrijven, oppassen voor oneigenlijk gebruik en alternatieven voor antibiotica in de gaten houden. Meer voorlichting en bewustwording. Meer beweging, goede voeding en natuurlijke voedingssupplementen. Er wordt steeds meer wetenschappelijk gedaan naar allerlei gezondheid bedreigende zaken. Ook naar de voordelen en toepassingen van colloïdaal goud en zilver...

 

Colloïdaal goud en zilver;  Zij mogen niet de status van geneesmiddellen dragen. Dat houdt in dat ze wel mogen worden gefabriceerd en gedistribueerd, maar dat er geen claims mogen worden gemaakt ten aanzien van de effectiviteit c.q. genezing ten behoeve van het gezondzijn.

 

 

 

 

Meer weten?

 

Klik op  "contact"   en verstuur uw bericht.

 

 

Nano grootteNano grootte [43 Kb]